Cá mập G10 - Chuột quang phát sáng

Mã sản phẩm: G10-vang
Đơn giá: 169.000 VNĐ
Bảo hành: tháng
Khuyến mại: Cá mập G10- Chuột quang phát sáng

 

G10-1

G10-2

G10-3

G10-4

G10-5

G10-6

G10-7

G10-8

G10-9

 

 ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ

chuot-co-day-newmen-g10-kg-5

chuot-newmen-g10-1 grandechuot-newmen-g10-2 grande